Schatkamers van het eiland

Schouwen-Duiveland is een eiland met een lange en rijke geschiedenis, verbonden aan de zee, de handel en de natuur. Slechts een halve eeuw geleden ‘eiland af’ door de bouw van de Deltawerken en de Zeelandbrug, reikt haar geschiedenis tot diep in de middeleeuwen. In historische stadjes, in karaktervolle dorpen en in het landschap is veel bewaard gebleven van de strijd om het bestaan en de strijd tegen de krachten van de natuur. Schitterende monumenten weerspiegelen perioden van grote welvaart en ambitie. 

De vertellingen van Schouwen-Duiveland zijn de moeite waard en omvatten lessen over verleden, heden en toekomst. Veel daarvan is bewaard in de afzonderlijke musea van het eiland. Als je de verhalen van de musea bij elkaar optelt heb je een schitterend pallet van dit aan verhalen schatrijke eiland. De musea vormen dan ook samen de ‘Schatkamers van het eiland’.

Vereniging

Het eiland Schouwen-Duiveland telt acht musea die samenwerken in de Vereniging van Musea Schouwen-Duiveland (VMSD). De musea werken samen om de verhalen van het eiland effectief te ontsluiten voor de bewoners en bezoekers van het eiland. De samenwerking kreeg een stimulans door het samenvoegen van zes tot één gemeente op 1 januari 1997.

Bij de VMSD zijn aangesloten de volgende musea:

Doelstelling VMSD

De doelstellingen van Vereniging Musea Schouwen-Duiveland zijn als volgt vastgelegd in de statuten.
De VMSD heeft als doel:

a. het behartigen van de belangen van de aangesloten musea;

b. het bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten musea;

c. het stimuleren van een op de toekomstgericht museumbeleid;

d. het verhogen van de kwaliteit van de musea door het organiseren van gedeelde diensten ten behoeve van de  kleinere musea; en

e. het werven van fondsen ten behoeve van gemeenschappelijke activiteiten van de aangesloten musea;

En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onder kleinere musea worden in deze statuten begrepen de musea die zelf geen professionele medewerkers met een marktconform salaris in dient hebben.

De statuten van de VMSD kunt u hier downloaden.

Beleidsplan VMSD

Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in de nota: “Ontwikkelperspectief kleinere musea Schouwen-Duiveland”. Samengevat geeft de nota een actieprogramma voor samenwerking en het bundelen van de krachten van de kleinere musea voor het behouden, benutten en beleven van de verhalen van Schouwen-Duiveland. Samenwerking heeft dan concreet betrekking op:

 • profilering op de eigen hoofdthema’s; betere presentaties;
 • gezamenlijk collectiebeleid; uitwisseling van collectie;
 • gezamenlijke introductie Verhaal van Schouwen-Duiveland;
 • gezamenlijk programma wisseltentoonstellingen;
 • gezamenlijk programma museumeducatie; en
 • gezamenlijke publiciteit en marketing.

Het beleidsplan “Ontwikkelperspectief kleinere musea Schouwen-Duiveland” kunt u hier downloaden.

  Bestuurssamenstelling

  Het bestuur is als volgt samengesteld:

  Voorzitter: Albert Scheffers 0111 454 464  aajscheffers@stadhuismuseum.nl
  Secretaris: Siemco Louwerse 0111 644 382  directie@watersnoodmuseum.nl
  Penningmeester: Dick Kooman 06 229 94 278 dskooman@zeelandnet.nl

  Het bestuur bestuurt de vereniging en is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de gedeelde diensten.

  Medewerkers VMSD

  Met steun van de gemeente Schouwen-Duiveland beschikt de VMSD over een educatie medewerker. Op basis van het beleidsplan “Ontwikkelperspectief kleinere Musea Schouwen-Duiveland” wordt de capaciteit voor de gedeelde diensten de komende jaren mogelijk uitgebreid.

  Educatiemedewerker: Anne van Hekke 06 103 12 835 educatie@museasd.nl

   Beloningsbeleid

   Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.

   Medewerkers in dienst van de VMSD worden betaald conform de Museum-cao.

    Verslag en financiële verantwoording

    Het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt gepubliceerd in jaarverslagen. De financiële verantwoording en jaarrekening wordt gepubliceerd als onderdeel van het het jaarverslag.

    Voor de jaarrekening 2023 VMSD klik hier.
    Voor het jaarverslag 2023 VMSD klik hier.

    Voor de jaarrekening 2021 VMSD klik hier.
    Voor het jaarverslag 2021 VMSD klik hier.

    De VMSD is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Registratienummer: 8516.70.465.